ارتباط بین قدرت مرکزی و تعادل پویا در اسکی بازان آلپاین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد آسیب شناسی ورزشی دانشگاه گیلان

2 دانشیار آسیب شناسی ورزشی دانشگاه گیلان

3 هیات علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان


عنوان مقاله [English]

Relationship between core strength and dynamic balance in Alpine skiers

نویسندگان [English]

  • F Bazgirinejad 1
  • AA Norastee 2
  • M Banparvari 3
1 MSc student of Guilan University
2 Associate Professor of Sport Medicine, Guilan University
3 University of Sistan and Baluchestan