اهداف و چشم انداز

هدف از نشر این مجله، انتشار نتیجه تحقیقات و مطالعات گروه‎های مختلف آموزشی و پژوهشی دانشگاه‎ها و مؤسسات علمی – پژوهشی در ایران در حوزه علوم ورزشی و فعالیت بدنی است. در ابتدا، مجله علمی تخصصی، پژوهش در علوم زیستی و فعالیت بدنی، در مورخه 1390/7/25 به مدیر مسئولی و سردبیری آقای دکتر مهدی مقرنسی منتشر گردید. این مجله در زمینه­ های موضوعی فیزیولوژی ورزشی، آسیب شناسی و طب ورزشی، بیومکانیک ورزشی فعالیت دارد و حمایت علمی و تامین اعتبارات مجله تحت پوشش معاونت پژوهشی دانشگاه سیستان و بلوچستان بوده و دارای شماره مجوز انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: 

 7/90، 90/9/23028 می باشد و به صورت دو فصلنامه به انتشار خود ادامه می­دهد.

PDF متن کامل مقالات به چاپ رسیده در وب سایت به صورت رایگان قابل دریافت است.