راهنمای نویسندگان

 با سلام و احترام 

نویسنده گرامی، جهت تسهیل در روند داوری مقالات، لطفا به نکات ذیل در تدوین مقالات ارسالی توجه فرمایید. ذر صورت  عدم رعایت موارد مورد نظر در نگارش مقالات ارسالی، مقاله به نویسنده بازگردانده خواهد شد.

 

 • مقالات ارسالی می بایست در زمینه های گرایش فیزیولوژی ورزشی، بیومکانیک ورزشی و آسیب شناسی ورزشی باشد.
 • تعداد صفحات مقاله بایستی حداکثر در 12 صفحه تنظیم گردد.
 • مقاله روی کاغذ A4 و بصورت یک رو، در دو ستون (فاصله بین دو ستون 0/6 سانتی متر)، به استثنای چکیده، و با رعایت حاشیه مناسب از چپ و راست و بالا و پایین به ترتیب 2، 2، 2/5 و 2/5، سانتی متر انتخاب شود. فقط حاشیه بالای اولین صفحه، 5 سانتی متر در نظر گرفته شود.
 • مقاله با نرم افزار Microsoft word 2007 وبا قلم BMitra برای متن فارسی و قلم Times new roman برای متن انگلیسی تایپ گردد. 
 • فاصله بین سطرها به حالت single،  با after و before صفر(0) می باشد.
 • اندازه ی قلم ها: عنوان مقاله (18)(پررنگ)، نام نویسندگان (12)، عنوان های بخش های سطح 1، 2، و 3 به ترتیب 14، 13، و 12 (پررنگ) باشد. متن چکیده و کلمات کلیدی(11) (پررنگ)، زیر نویس (10)، عناوین شکل ها و جداول(10)(پررنگ)، متن شکل ها و جداول(9)، فرمول ها (11)، منابع(10)، متن مقاله(11). 
 • مقاله باید شامل عنوان، چکیده(حداکثر250 کلمه) و واژه های کلیدی فارسی(3تا 5 کلمه) ، مقدمه، روش شناسی، یافته ها، بحث و نتیجه گیری، تقدیر و تشکر (در صورت لزوم)، منابع، عنوان انگلیسی، چکیده انگلیسی( حداکثر 250 کلمه) و واژه های کلیدی ( 3 تا 5 کلمه) باشد
 • چکیده فارسی و انگلیسی کاملا بایستی منطبق با هم بوده و شامل زمینه و هدف( Background) روش شناسی(Methodology)، یافته ها(Results)، نتیجه گیری(Conclusion) باشد. 
 • شیوه درج منابع در آخر مقاله، براساس حروف الفبا فهرست شوند(ابتدا منابع فارسی و سپس منابع انگلیسی و بر اساس شماره منابع انتهایی، در متن مقاله نیز به صورت داخل پرانتز ، شماره گذاری یا رفرنس دهی صورت گیرد
 • در متن مقاله، هر واژه یا عبارتی که بصورت علائم اختصاری فارسی یا انگلیسی اول بار استفاده می شود باید کامل آن به صورت پانویس معرفی گردد.
 • در صفحه اول، عنوان مقاله و نام و نام خانوادگی نویسنده و نویسندگان، مرتبه علمی، نام دانشگاه یا موسسه یا سازمان نویسندگان، همچنین نام و نشانی محل کار، شماره تلفن و همچنین آدرس پست الکترونیک نویسنده مسئول مقاله ذکر گردد. همین موارد در چکیده انگلیسی نیز رعایت گردد. قابل به ذکر است که مرتبه علمی و نام دانشگاه یا سازمان نویسندگان و همچنین آدرس و تلفن و پست الکترونیک نویسنده مسئول بایستی بصورت پانویس نوشته گردد
 • در درج منابع انتهایی، چنانچه تعدادنویسندگان بیشتر از 6 نفر بود از نفر ششم به بعد در منابع انگلیسی از عبارت etal و در منابع فارسی عبارت  و همکاران نوشته شود
 • شیوه نگارش منابع انتهای مقاله :
 • الف) مقاله فارسی : نام خانوادگی، نام نویسنده(نویسندگان)؛ سال انتشار. عنوان مقاله، نام مجله، شماره مجله، شماره صفحه
 • مثال: مقرنسی، مهدی؛ گائینی، عباسعلی؛ شیخ الاسلامی وطنی، داریوش (1387). اثرتمرین های سرعتی و بی تمرینی بر مولکول چسبان سلولی موش های ویستار. المپیک؛ 43، 32-19.
 •  مقاله انگلیسی: نام خانوادگی حرف اول نام(حرف بزرگ)، سال انتشار، عنوان مقاله، نام اختصاری مجله، شماره صفحه. مثال مقاله لاتین:
 • Sheikholeslami vatani D, Faraji H, Soori R, Mogharnasi M (2011). The effects of creation supplementation on performance and hormonal response in amateor swimmers. Science & Sports, 26: 272-277.