راهنمای نویسندگان

 با سلام و احترام 

نویسنده گرامی، جهت تسهیل در روند داوری مقالات، لطفا به نکات ذیل در تدوین مقالات ارسالی توجه فرمایید. ذر صورت  عدم رعایت موارد مورد نظر در نگارش مقالات ارسالی، مقاله به نویسنده بازگردانده خواهد شد.

 

 • مقالات ارسالی می بایست در زمینه های گرایش حرکات اصلاحی و آسیب شناسی ورزشی، فیزیولوژی  ورزشی و بیومکانیک ورزشی باشد.
 • تعداد صفحات مقاله بایستی حداکثر در 12 صفحه تنظیم گردد.
 • مقاله روی کاغذ A4 و بصورت یک رو، در یک ستون و با رعایت حاشیه مناسب از چپ و راست و بالا و پایین به ترتیب 2، 2، 2/5 و 2/5، سانتی متر انتخاب شود. فقط حاشیه بالای اولین صفحه، 5 سانتی متر در نظر گرفته شود.
 • مقاله با نرم افزار Microsoft word 2007 وبا قلم BMitra برای متن فارسی و قلم Times new roman برای متن انگلیسی تایپ گردد. 
 • فاصله بین سطرها به حالت single،  با after و before صفر(0) می باشد.
 • اندازه ی قلم ها: عنوان مقاله (18)(پررنگ)، نام نویسندگان (12)، عنوان های بخش های سطح 1، 2، و 3 به ترتیب 14، 13، و 12 (پررنگ) باشد. متن چکیده و کلمات کلیدی(11) (پررنگ)، زیر نویس (10)، عناوین شکل ها و جداول(10)(پررنگ)، متن شکل ها و جداول(9)، فرمول ها (11)، منابع(10)، متن مقاله(11). 
 • مقاله باید شامل عنوان، چکیده(حداکثر250 کلمه) و واژه های کلیدی فارسی(3تا 5 کلمه) ، مقدمه، روش شناسی، یافته ها، بحث و نتیجه گیری، تقدیر و تشکر (در صورت لزوم)، منابع، عنوان انگلیسی، چکیده انگلیسی( حداکثر 250 کلمه) و واژه های کلیدی ( 3 تا 5 کلمه) باشد
 • چکیده فارسی و انگلیسی کاملا بایستی منطبق با هم بوده و شامل زمینه و هدف( Background) روش شناسی(Methodology)، یافته ها(Results)، نتیجه گیری(Conclusion) باشد. 
 • در ج منابع انتهایی ترجیحا با نرم افزار اندنوت و به شیوه ی ونکور صورت گیرد .
 • نحوه ی رفرنس دهی در متن به شیوه ی شماره داخل پرانتز و به ترتیب حضور در متن صورت گیرد بدین معنی که اولین منبع در متن مقاله شماره ی (1) را به خود اختصاص می دهد و سپس شماره ی (2) و همینطور الی ......
 • در منابع انتهایی ، مقالات فارسی نیز بایستی به انگلیسی نوشته شوند و در آخر منبع از واژه ی [In Persian] استفاده گردد 
 • مثال منابع انگلیسی : 
 • Cui H, López M, Rahmouni K. The cellular and molecular bases of leptin and ghrelin resistance in obesity. Nature Reviews Endocrinology. 2017;13(6):338-342.

 • مثال منابع فارسی : 
 • Foroutan Y, Behpoor N, Tadibi V, Daneshyar S. Comparison of different concurrent protocols of lipid profile, insulin resistance index and some white fat tissue hormones. Fats inactive men overweight. Studies in Medical Sciences. 2018;28(12):805-16. [In Persian].

 • در متن مقاله، هر شماره ی داخل پرانتز و ه بصورت علائم اختصاری فارسی یا انگلیسی اول بار استفاده می شود باید کامل آن به صورت پانویس معرفی گردد.
 • در صفحه اول، عنوان مقاله و نام و نام خانوادگی نویسنده و نویسندگان، مرتبه علمی، نام دانشگاه یا موسسه یا سازمان نویسندگان، همچنین نام و نشانی محل کار، شماره تلفن و همچنین آدرس پست الکترونیک نویسنده مسئول مقاله ذکر گردد. همین موارد در چکیده انگلیسی نیز رعایت گردد. قابل به ذکر است که مرتبه علمی و نام دانشگاه یا سازمان نویسندگان و همچنین آدرس و تلفن و پست الکترونیک نویسنده مسئول بایستی بصورت پانویس نوشته گردد
 • در درج منابع انتهایی، چنانچه تعدادنویسندگان بیشتر از 6 نفر بود از نفر ششم به بعد در منابع انگلیسی از عبارت etal و در منابع فارسی عبارت  و همکاران نوشته شود
 •