میزان آسیب های ساختاری و بیومکانیکی حرکات ممنوعه در آمادگی جسمانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی، آموزش و پرورش شیراز

2 استاد بیومکانیک ورزشی دانشگاه تربیت معلم تهران


عنوان مقاله [English]

Rate, structural injuries and biomechanical of dangerous exercises in physical fitness

نویسندگان [English]

  • M Ziaiee 1
  • H Sadeghi 2
  • H Sadeghizadeh 1
1 MSc in Physical Education and Sport Sciences, Ministry of Education, Shiraz
2 Professor in Biomechanics, Tarbiat Moallem University