همه گیرشناسی آسیب های ورزشی دانش آموزان در ساعات درس تربیت بدنی در مدارس پسرانه مقطع راهنمایی و متوسطه شهر ارومیه

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد تربیت بدنی دانشگاه ارومیه

2 دانشجوی دکتری دانشگاه تهران

3 دانشیار دانشگاه ارومیه


عنوان مقاله [English]

Epidemic Proportions of sport injuries in physical education sessions in male junior high scool and high school students in Urmia

نویسندگان [English]

  • E Hossein Pour 1
  • M Vahdani 2
  • M Kashef 3
  • M Hazrati 1
1 MSc in Physical Education and Sport Sciences, University of Urima
2 Ph.D Student of Tehran University
3 Associate Professor, University of Urima