تاثیر تمرینات مقاومتی سنتی و خوشه ای بر توان انفجاری بازیکنان فوتبال

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزشی دانشگاه شهید باهنر کرمان

2 استادیار فیزیولوژی ورزشی دانشگاه شهید باهنر کرمان

3 استادیار بیومکانیک ورزشی دانشگاه شهید باهنر کرمان


عنوان مقاله [English]

Effect of traditional and cluster resistance training on explosive power of soccer players

نویسندگان [English]

  • A Zarezadeh Mehrizi 1
  • M Aminai 2
  • M Amiri Khorasani 3
1 MSc Student Exercise Physiology, Shahid Bahonar University of Kerman
2 Assistant Proffessor Shahid Bahonar University of Kerman
3 Assistant Proffessor Shahid Bahonar University of Kerman