تاثیر 8 هفته تمرینات با تخته تعادل بر تعادل پویای فوتبالیست های جوان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشدآسیب شناسی ورزشی

2 دانشیار آسیب شناسی ورزشی دانشکده تربیت بدنی دانشگاه فردوسی مشهد

3 کارشناس ارشد آسیب شناسی ورزشی


عنوان مقاله [English]

The effect of 8 weeks exercises with wobble board on young footballers Dynamic balance

نویسندگان [English]

  • M Khodabakhshi 1
  • MA Hashemi Javaheri 2
  • A Ebrahimi Atri 2
  • H Koshki 3
1 Md sSc in corrective Actions and Sports Pathology, Ferdowsi University of Mashhad
2 Associate Professor, Physical Education College, Ferdwsi University of Mashhad
3 MSc in Corrective Actions and Sports Pathology, Ferdowsi University of Mashhad