بررسی ارتباط بین میزان فعالیت بدنی و برخی عوامل اجتماعی با شدت کمردرد غیر اختصاصی در دانش آموزان راهنمایی شهرستان کرمان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد آسیب شناسی ورزشی دانشگاه شهید با هنر کرمان

2 دانشیار دانشگاه شهید باهنر کرمان

3 استادیار دانشگاه شهید باهنر کرمان


عنوان مقاله [English]

The relationship between level of physical activity and some of social factors with intensity of non- specific low back pain in male secondary school children in Kerman

نویسندگان [English]

  • B Salari 1
  • M Sahebozamani 2
  • E Sharifian 3
1 MSc of Shahid Bahonar University of Kerman
2 Associate Professor Shahid Bahonar University of Kerman
3 Assistant Professor Shahid Bahonar University of Kerman