مقایسه آزمون های رایج ارزیابی تعادل روی ژیمناست های مبتدی و حرفه ای 6 تا 8 ساله با تاکید بر برخی ویژگی های آنتروپومتریکی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد بیومکانیک ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

2 استاد بیومکانیک ورزشی دانشگاه خوارزمی تهران


عنوان مقاله [English]

Comparision current evaluating balance tests in novice and professional 6 to 8 years old gymnasts with emphasis on some anthropometric characteristics

نویسندگان [English]

  • V Saleh 1
  • H Sadeghi 2
1 MSc of Sport Biomechanics Central Tehran Branch, Islamic Azad University
2 Professor of Sport Biomechanics, Kharazmi University