تاثیر توام 12 هفته پیاده روی و مصرف قرص ویتامین ث بر کاهش هموگلوبین گلیکوزیله در بیماران دیابت نوع دوم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر

2 استادیار فیزیولوژی ورزشی دانشگاه شهید چمران اهواز

3 دانشیار فیزیولوژی ورزشی دانشگاه شهید چمران اهواز


عنوان مقاله [English]

Effect of wallking and vitamin C Suplimentation glycosylated hemoglobine in patients with type II diabetes

نویسندگان [English]

  • R Mokhtari Niya 1
  • Shahmoradzade Shakeriyan 2
  • M Nikbakht 3
  • M Davodi 1
1 MSc of Exercise Physiology Shoshtar branch, Islamic Azad University
2 Assistant Professor of Exercise Physiology, Shahid Chamran University of Ahvaz
3 Associate Professor OF Exercise Physiology, Chamran University of Ahvaz