مقایسه میزان قوس طولی کف پای ورزشکاران نخبه کاراته و تکواندو با غیرورزشکاران و ارتباط آن با BMI

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار آسیب شناسی ورزشی دانشگاه تهران

2 کارشناس ارشد آسیب شناسی ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان


عنوان مقاله [English]

Comparison of medial longitude arch in elite woman karate and taekwandoo players and non athletes with emphasis in BMI

نویسندگان [English]

  • R Rajabi 1
  • M Khoshdel Ahmadi 2
  • MH Alizadeh 1
1 Associate Professor of Sport Medicine, Tehran University
2 MSc of Sport Medicine University of Gorgan