تاثیر جنسیت بر پاسخ لپتین به فعالیت استقامتی حاد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری فیزیولوژی ورزشی دانشگاه بوعلی سینا همدان

2 دانشیار فیزیولوژی ورزشی دانشگاه شهید بهشتی تهران

3 دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزشی دانشگاه شهید بهشتی تهران


عنوان مقاله [English]

The effect of gender on leptin response to acute endurance exercise

نویسندگان [English]

  • K Ranjbar 1
  • M Nourshai 2
  • M Gholamali 3
1 PhD student of Exercise Physiology, Bo-Ali University
2 Associate Professor of Exercise Physiology, Shahid Beheshti University
3 MSc student of Exercise Physiology, Shahid Beheshti University