مقایسه برخی شاخص های عملکرد سیستم عصبی - عضلانی سالمندان مرد شرکت کننده در ورزش های صبحگاهی و سامندان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزشی دانشگاه شهید بهشتی تهران

2 دانشیار فیزیولوژی ورزشی دانشگاه شهید بهشتی تهران


عنوان مقاله [English]

Comparison of neuromuscular system function between elderly men that participate in morning exercise and sedentary elderly men

نویسندگان [English]

  • M Gholamali 1
  • M Nourshahi 2
  • S Koneshlu 1
1 MSc student of exercise physiology, Shahid Beheshti University
2 Associate Professor of Exercise Physiology, Shahid Beheshti University