نمایه نویسندگان

ا

 • ابراهیم زاده، مجتبی اثر تمرین اختیاری چرخ دوار و عصاره آلیوم پارادوکسیوم بر سطوح عامل نوروتروفیک مشتق از مغز در پلاسمای موش های دیابتی القاء شده با آلوکسان [دوره 1، شماره 2، 1391، صفحه 69-78]
 • ابراهیمی عطری، احمد تاثیر 8 هفته تمرینات با تخته تعادل بر تعادل پویای فوتبالیست های جوان [دوره 1، شماره 2، 1391، صفحه 1-11]
 • اراضی، حمید علائم و نشانه های بیش تمرینی در ورزشکاران رشته های والیبال، بسکتبال و هندبال [دوره 1، شماره 1، 1391، صفحه 33-42]
 • اسدی، عباس علائم و نشانه های بیش تمرینی در ورزشکاران رشته های والیبال، بسکتبال و هندبال [دوره 1، شماره 1، 1391، صفحه 33-42]
 • امیری خراسانی، محمد تقی تاثیر تمرینات مقاومتی سنتی و خوشه ای بر توان انفجاری بازیکنان فوتبال [دوره 1، شماره 2، 1391، صفحه 12-21]
 • امینایی، محسن تاثیر تمرینات مقاومتی سنتی و خوشه ای بر توان انفجاری بازیکنان فوتبال [دوره 1، شماره 2، 1391، صفحه 12-21]

ب

 • بازگیری نژاد، فهیمه ارتباط بین قدرت مرکزی و تعادل پویا در اسکی بازان آلپاین [دوره 1، شماره 2، 1391، صفحه 46-57]
 • بان پروری، مریم مقایسه تراکم مواد معدنی استخوان دونده های استقامتی نخبه زن و مرد با افراد غیر ورزشکار [دوره 1، شماره 1، 1391، صفحه 43-52]
 • بان پروری، مریم ارتباط بین قدرت مرکزی و تعادل پویا در اسکی بازان آلپاین [دوره 1، شماره 2، 1391، صفحه 46-57]

ح

 • حسین پور، اسکندر همه گیرشناسی آسیب های ورزشی دانش آموزان در ساعات درس تربیت بدنی در مدارس پسرانه مقطع راهنمایی و متوسطه شهر ارومیه [دوره 1، شماره 2، 1391، صفحه 22-32]
 • حضرتی، محمد همه گیرشناسی آسیب های ورزشی دانش آموزان در ساعات درس تربیت بدنی در مدارس پسرانه مقطع راهنمایی و متوسطه شهر ارومیه [دوره 1، شماره 2، 1391، صفحه 22-32]

خ

 • خدابخشی، محمود تاثیر 8 هفته تمرینات با تخته تعادل بر تعادل پویای فوتبالیست های جوان [دوره 1، شماره 2، 1391، صفحه 1-11]
 • خوشدل احمدی، محبوبه مقایسه میزان قوس طولی کف پای ورزشکاران نخبه کاراته و تکواندو با غیرورزشکاران و ارتباط آن با BMI [دوره 1، شماره 1، 1391، صفحه 23-32]

د

 • داوودی، محسن تاثیر توام 12 هفته پیاده روی و مصرف قرص ویتامین ث بر کاهش هموگلوبین گلیکوزیله در بیماران دیابت نوع دوم [دوره 1، شماره 1، 1391، صفحه 53-62]

ر

 • ربیعی، محمد علی رابطه بین ترکیب بدنی و حداکثر اکسیژن مصرفی با عملکرد ریوی دانشجویان پسر تربیت بدنی دانشگاه شهید چمران اهواز [دوره 1، شماره 2، 1391، صفحه 58-68]
 • رجبی، رضا مقایسه میزان قوس طولی کف پای ورزشکاران نخبه کاراته و تکواندو با غیرورزشکاران و ارتباط آن با BMI [دوره 1، شماره 1، 1391، صفحه 23-32]
 • رنجبر، کمال تاثیر جنسیت بر پاسخ لپتین به فعالیت استقامتی حاد [دوره 1، شماره 1، 1391، صفحه 11-22]

ز

س

 • سالاری، بنیامین بررسی ارتباط بین میزان فعالیت بدنی و برخی عوامل اجتماعی با شدت کمردرد غیر اختصاصی در دانش آموزان راهنمایی شهرستان کرمان [دوره 1، شماره 1، 1391، صفحه 75-84]

ش

 • شاکریان، سعید تاثیر توام 12 هفته پیاده روی و مصرف قرص ویتامین ث بر کاهش هموگلوبین گلیکوزیله در بیماران دیابت نوع دوم [دوره 1، شماره 1، 1391، صفحه 53-62]
 • شریفیان، اسماعیل بررسی ارتباط بین میزان فعالیت بدنی و برخی عوامل اجتماعی با شدت کمردرد غیر اختصاصی در دانش آموزان راهنمایی شهرستان کرمان [دوره 1، شماره 1، 1391، صفحه 75-84]
 • شیخ، پیروز اثر تمرین اختیاری چرخ دوار و عصاره آلیوم پارادوکسیوم بر سطوح عامل نوروتروفیک مشتق از مغز در پلاسمای موش های دیابتی القاء شده با آلوکسان [دوره 1، شماره 2، 1391، صفحه 69-78]

ص

 • صاحب الزمانی، منصور بررسی ارتباط بین میزان فعالیت بدنی و برخی عوامل اجتماعی با شدت کمردرد غیر اختصاصی در دانش آموزان راهنمایی شهرستان کرمان [دوره 1، شماره 1، 1391، صفحه 75-84]
 • صادقی، حیدر مقایسه آزمون های رایج ارزیابی تعادل روی ژیمناست های مبتدی و حرفه ای 6 تا 8 ساله با تاکید بر برخی ویژگی های آنتروپومتریکی [دوره 1، شماره 1، 1391، صفحه 63-74]
 • صادقی، حیدر میزان آسیب های ساختاری و بیومکانیکی حرکات ممنوعه در آمادگی جسمانی [دوره 1، شماره 2، 1391، صفحه 33-45]
 • صادقی زاده، هادی میزان آسیب های ساختاری و بیومکانیکی حرکات ممنوعه در آمادگی جسمانی [دوره 1، شماره 2، 1391، صفحه 33-45]
 • صالحی کیا، عباس مقایسه تراکم مواد معدنی استخوان دونده های استقامتی نخبه زن و مرد با افراد غیر ورزشکار [دوره 1، شماره 1، 1391، صفحه 43-52]

ض

 • ضیایی، منصوره میزان آسیب های ساختاری و بیومکانیکی حرکات ممنوعه در آمادگی جسمانی [دوره 1، شماره 2، 1391، صفحه 33-45]

ع

 • عجمی نژاد، مهدی رابطه بین ترکیب بدنی و حداکثر اکسیژن مصرفی با عملکرد ریوی دانشجویان پسر تربیت بدنی دانشگاه شهید چمران اهواز [دوره 1، شماره 2، 1391، صفحه 58-68]
 • علیزاده، محمد حسین مقایسه میزان قوس طولی کف پای ورزشکاران نخبه کاراته و تکواندو با غیرورزشکاران و ارتباط آن با BMI [دوره 1، شماره 1، 1391، صفحه 23-32]
 • علیزاده، محمد حسین مقایسه کیفیت زندگی و ناتوانی عملکردی ناشی از آسیب های اندام فوقانی در والیبالیست های ناشنوا و سالم [دوره 1، شماره 2، 1391، صفحه 79-89]

غ

 • غلامعلی، میثم مقایسه برخی شاخص های عملکرد سیستم عصبی - عضلانی سالمندان مرد شرکت کننده در ورزش های صبحگاهی و سامندان [دوره 1، شماره 1، 1391، صفحه 1-10]
 • غلامعلی، میثم تاثیر جنسیت بر پاسخ لپتین به فعالیت استقامتی حاد [دوره 1، شماره 1، 1391، صفحه 11-22]

ف

 • فلاح محمدی، ضیاء اثر تمرین اختیاری چرخ دوار و عصاره آلیوم پارادوکسیوم بر سطوح عامل نوروتروفیک مشتق از مغز در پلاسمای موش های دیابتی القاء شده با آلوکسان [دوره 1، شماره 2، 1391، صفحه 69-78]

ق

 • قائم، زیبا مقایسه کیفیت زندگی و ناتوانی عملکردی ناشی از آسیب های اندام فوقانی در والیبالیست های ناشنوا و سالم [دوره 1، شماره 2، 1391، صفحه 79-89]

ک

 • کاشف، میرمحمد همه گیرشناسی آسیب های ورزشی دانش آموزان در ساعات درس تربیت بدنی در مدارس پسرانه مقطع راهنمایی و متوسطه شهر ارومیه [دوره 1، شماره 2، 1391، صفحه 22-32]
 • کنشلو، سمانه مقایسه برخی شاخص های عملکرد سیستم عصبی - عضلانی سالمندان مرد شرکت کننده در ورزش های صبحگاهی و سامندان [دوره 1، شماره 1، 1391، صفحه 1-10]
 • کوشکی، حسن تاثیر 8 هفته تمرینات با تخته تعادل بر تعادل پویای فوتبالیست های جوان [دوره 1، شماره 2، 1391، صفحه 1-11]

م

 • محمدپور، شادان مقایسه کیفیت زندگی و ناتوانی عملکردی ناشی از آسیب های اندام فوقانی در والیبالیست های ناشنوا و سالم [دوره 1، شماره 2، 1391، صفحه 79-89]
 • مختاری نیا، رامین تاثیر توام 12 هفته پیاده روی و مصرف قرص ویتامین ث بر کاهش هموگلوبین گلیکوزیله در بیماران دیابت نوع دوم [دوره 1، شماره 1، 1391، صفحه 53-62]
 • میرزایی، بهمن علائم و نشانه های بیش تمرینی در ورزشکاران رشته های والیبال، بسکتبال و هندبال [دوره 1، شماره 1، 1391، صفحه 33-42]
 • میرزایی، سعید اثر تمرین اختیاری چرخ دوار و عصاره آلیوم پارادوکسیوم بر سطوح عامل نوروتروفیک مشتق از مغز در پلاسمای موش های دیابتی القاء شده با آلوکسان [دوره 1، شماره 2، 1391، صفحه 69-78]

ن

 • نبی زاده، عدنان مقایسه کیفیت زندگی و ناتوانی عملکردی ناشی از آسیب های اندام فوقانی در والیبالیست های ناشنوا و سالم [دوره 1، شماره 2، 1391، صفحه 79-89]
 • نخزری خداخیر، جواد رابطه بین ترکیب بدنی و حداکثر اکسیژن مصرفی با عملکرد ریوی دانشجویان پسر تربیت بدنی دانشگاه شهید چمران اهواز [دوره 1، شماره 2، 1391، صفحه 58-68]
 • نورسته، علی اصغر ارتباط بین قدرت مرکزی و تعادل پویا در اسکی بازان آلپاین [دوره 1، شماره 2، 1391، صفحه 46-57]
 • نورشاهی، مریم مقایسه برخی شاخص های عملکرد سیستم عصبی - عضلانی سالمندان مرد شرکت کننده در ورزش های صبحگاهی و سامندان [دوره 1، شماره 1، 1391، صفحه 1-10]
 • نورشاهی، مریم تاثیر جنسیت بر پاسخ لپتین به فعالیت استقامتی حاد [دوره 1، شماره 1، 1391، صفحه 11-22]
 • نیکبخت، مسعود تاثیر توام 12 هفته پیاده روی و مصرف قرص ویتامین ث بر کاهش هموگلوبین گلیکوزیله در بیماران دیابت نوع دوم [دوره 1، شماره 1، 1391، صفحه 53-62]

و

 • وحدانی، محسن همه گیرشناسی آسیب های ورزشی دانش آموزان در ساعات درس تربیت بدنی در مدارس پسرانه مقطع راهنمایی و متوسطه شهر ارومیه [دوره 1، شماره 2، 1391، صفحه 22-32]
 • وحید، صالح مقایسه آزمون های رایج ارزیابی تعادل روی ژیمناست های مبتدی و حرفه ای 6 تا 8 ساله با تاکید بر برخی ویژگی های آنتروپومتریکی [دوره 1، شماره 1، 1391، صفحه 63-74]

ه