اثر 4 هفته بی‌تمرینی بر نشانگان سندرم متابولیک و زمان دویدن تا واماندگی در مردان تمرین‌کرده دارای اضافه‌وزن

دوره 5، شماره 8، فروردین 1397، صفحه 31-38

محمود نیک سرشت؛ عبدالحسین طاهری کلانی؛ مهدی نیک سرشت


تاثیر یک دوره تمرین هوازی و مقاومتی بر ترکیب بدنی و سطح استروژن پلاسما در زنان یائسه

دوره 5، شماره 8، فروردین 1397، صفحه 39-48

فاخره نوروزی؛ الهه خداوردی؛ سیدجواد ضیاءالحق؛ علی فهیمی نژاد؛ بیژن فهیمی


تاثیر 8 هفته تمرینات مقاومتی-پلایومتریک بر میزان تغییرات تراکم و محتوای مواد معدنی استخوان در بازیکنان فوتبال

دوره 4، شماره 7، مهر 1396، صفحه 41-47

نوید کلانی؛ نادر رهنما؛ محمد فرامرزی؛ ساره رازی؛ علیرضا بهجتی


مروری بر پروتکل‌های پیشگیری از آسیب‌های ورزشی شانه

دوره 4، شماره 7، مهر 1396، صفحه 49-57

احسان طسوجیان؛ محمدحسین علیزاده