تأثیر برنامه جامع گرم کردن فیفا +11 داور بر قدرت عضلات ثبات مرکزی داوران فوتبال ایران

دوره 3، شماره 5، مهر 1395، صفحه 1-9

کامران جوهری؛ محمدحسین علیزاده؛ امیرحسین براتی


تاثیر 8 هفته تمرینات با تخته تعادل بر تعادل پویای فوتبالیست های جوان

دوره 1، شماره 2، مهر 1391، صفحه 1-11

محمود خدابخشی؛ سید علی اکبر هاشمی جواهری؛ احمد ابراهیمی عطری؛ حسن کوشکی


تاثیر جنسیت بر پاسخ لپتین به فعالیت استقامتی حاد

دوره 1، شماره 1، فروردین 1391، صفحه 11-22

کمال رنجبر؛ مریم نورشاهی؛ میثم غلامعلی


اثریک جلسه فعالیت مقاومتی به شیوه سوپرست معکوس و ترکیبی بر هورمون رشد، IGF-1 و کراتین کیناز مردان دارای اضافه وزن غیر فعال

دوره 4، شماره 6، فروردین 1396، صفحه 11-20

مهدی فتلی صاکی؛ محسن قنبرزاده؛ مسعود نیکبخت؛ محمدرضا تابنده


تاثیر تمرینات مقاومتی سنتی و خوشه ای بر توان انفجاری بازیکنان فوتبال

دوره 1، شماره 2، مهر 1391، صفحه 12-21

علی اصغر زارع زاده مهریزی؛ محسن امینایی؛ محمد تقی امیری خراسانی


اثر آنی تمرینات ثبات مرکزی بر تعادل ورزشکاران با بی‌ثباتی عملکردی مچ پا

دوره 3، شماره 4، فروردین 1395، صفحه 17-24

کیومرث مرادی؛ هومن مینونژاد؛ رضا رجبی


مقایسه میزان قوس طولی کف پای ورزشکاران نخبه کاراته و تکواندو با غیرورزشکاران و ارتباط آن با BMI

دوره 1، شماره 1، فروردین 1391، صفحه 23-32

رضا رجبی؛ محبوبه خوشدل احمدی؛ محمد حسین علیزاده


تاثیر خستگی عملکردی بر تعادل ایستا و پویای زنان فوتسالیست

دوره 3، شماره 5، مهر 1395، صفحه 29-35

فاطمه نادریان؛ رضا مهدوی نژاد؛ وحید ذوالاکتاف


علائم و نشانه های بیش تمرینی در ورزشکاران رشته های والیبال، بسکتبال و هندبال

دوره 1، شماره 1، فروردین 1391، صفحه 33-42

عباس اسدی؛ بهمن میرزایی؛ حمید اراضی


میزان آسیب های ساختاری و بیومکانیکی حرکات ممنوعه در آمادگی جسمانی

دوره 1، شماره 2، مهر 1391، صفحه 33-45

منصوره ضیایی؛ حیدر صادقی؛ هادی صادقی زاده