کلیدواژه‌ها = بی‌تمرینی
اثر 4 هفته بی‌تمرینی بر نشانگان سندرم متابولیک و زمان دویدن تا واماندگی در مردان تمرین‌کرده دارای اضافه‌وزن

دوره 5، شماره 8، فروردین 1397، صفحه 31-38

محمود نیک سرشت؛ عبدالحسین طاهری کلانی؛ مهدی نیک سرشت