کلیدواژه‌ها = آسیب ورزشی
مروری بر پروتکل‌های پیشگیری از آسیب‌های ورزشی شانه

دوره 4، شماره 7، مهر 1396، صفحه 49-57

احسان طسوجیان؛ محمدحسین علیزاده