کلیدواژه‌ها = ثبات مرکز
تعداد مقالات: 1
1. مقایسه مولفه‌های ثبات مرکزی ورزشکاران مرد کبدی کار حرفه‌ای و آماتور

دوره 3، شماره 4، بهار و تابستان 1395، صفحه 34-40

سمانه شهمرادزاده فهرجی