کلیدواژه‌ها = تعادل پویا
تعداد مقالات: 5
1. تاثیر یک دوره تمرینات عملکردی بر تعادل ایستا و پویای مردان سالمند

دوره 3، شماره 5، پاییز و زمستان 1395، صفحه 59-65

بهنام شکری؛ الهام عظیم زاده؛ مصطفی زارعی


2. تاثیر خستگی عملکردی بر تعادل ایستا و پویای زنان فوتسالیست

دوره 3، شماره 5، پاییز و زمستان 1395، صفحه 29-35

فاطمه نادریان؛ رضا مهدوی نژاد؛ وحید ذوالاکتاف


3. تأثیر آنی یک جلسه ماساژ ورزشی اندام تحتانی بر تعادل ایستا و پویای ورزشکاران پسر دانشگاهی

دوره 3، شماره 4، بهار و تابستان 1395، صفحه 41-47

محسن پوربرزگر؛ هومن مینونژاد؛ فواد صیدی؛ اسماعیل مظفری‌پور