کلیدواژه‌ها = تعادل ایستا
تاثیر خستگی عملکردی بر تعادل ایستا و پویای زنان فوتسالیست

دوره 3، شماره 5، مهر 1395، صفحه 29-35

فاطمه نادریان؛ رضا مهدوی نژاد؛ وحید ذوالاکتاف


تاثیر یک دوره تمرینات عملکردی بر تعادل ایستا و پویای مردان سالمند

دوره 3، شماره 5، مهر 1395، صفحه 59-65

بهنام شکری؛ الهام عظیم زاده؛ مصطفی زارعی


تأثیر آنی یک جلسه ماساژ ورزشی اندام تحتانی بر تعادل ایستا و پویای ورزشکاران پسر دانشگاهی

دوره 3، شماره 4، فروردین 1395، صفحه 41-47

محسن پوربرزگر؛ هومن مینونژاد؛ فواد صیدی؛ اسماعیل مظفری‌پور