نویسنده = ���������������� ��������
علائم و نشانه های بیش تمرینی در ورزشکاران رشته های والیبال، بسکتبال و هندبال

دوره 1، شماره 1، فروردین 1391، صفحه 33-42

عباس اسدی؛ بهمن میرزایی؛ حمید اراضی