نویسنده = عباس اسدی
تعداد مقالات: 1
1. علائم و نشانه های بیش تمرینی در ورزشکاران رشته های والیبال، بسکتبال و هندبال

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1391، صفحه 33-42

عباس اسدی؛ بهمن میرزایی؛ حمید اراضی