نویسنده = میثم غلامعلی
تعداد مقالات: 2
1. مقایسه برخی شاخص های عملکرد سیستم عصبی - عضلانی سالمندان مرد شرکت کننده در ورزش های صبحگاهی و سامندان

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1391، صفحه 1-10

میثم غلامعلی؛ مریم نورشاهی؛ سمانه کنشلو


2. تاثیر جنسیت بر پاسخ لپتین به فعالیت استقامتی حاد

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1391، صفحه 11-22

کمال رنجبر؛ مریم نورشاهی؛ میثم غلامعلی