نویسنده = رضا رجبی
تعداد مقالات: 3
2. اثر آنی تمرینات ثبات مرکزی بر تعادل ورزشکاران با بی‌ثباتی عملکردی مچ پا

دوره 3، شماره 4، بهار و تابستان 1395، صفحه 17-24

کیومرث مرادی؛ هومن مینونژاد؛ رضا رجبی


3. مقایسه میزان قوس طولی کف پای ورزشکاران نخبه کاراته و تکواندو با غیرورزشکاران و ارتباط آن با BMI

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1391، صفحه 23-32

رضا رجبی؛ محبوبه خوشدل احمدی؛ محمد حسین علیزاده