نویسنده = �������������� ����������
اثریک جلسه فعالیت مقاومتی به شیوه سوپرست معکوس و ترکیبی بر هورمون رشد، IGF-1 و کراتین کیناز مردان دارای اضافه وزن غیر فعال

دوره 4، شماره 6، فروردین 1396، صفحه 11-20

مهدی فتلی صاکی؛ محسن قنبرزاده؛ مسعود نیکبخت؛ محمدرضا تابنده


تاثیر توام 12 هفته پیاده روی و مصرف قرص ویتامین ث بر کاهش هموگلوبین گلیکوزیله در بیماران دیابت نوع دوم

دوره 1، شماره 1، فروردین 1391، صفحه 53-62

رامین مختاری نیا؛ سعید شاکریان؛ مسعود نیکبخت؛ محسن داوودی