نویسنده = ���������������� ����������������
مروری بر پروتکل‌های پیشگیری از آسیب‌های ورزشی شانه

دوره 4، شماره 7، مهر 1396، صفحه 49-57

احسان طسوجیان؛ محمدحسین علیزاده


تأثیر برنامه جامع گرم کردن فیفا +11 داور بر قدرت عضلات ثبات مرکزی داوران فوتبال ایران

دوره 3، شماره 5، مهر 1395، صفحه 1-9

کامران جوهری؛ محمدحسین علیزاده؛ امیرحسین براتی