نویسنده = ������������������ ��������
مقایسه فعالیت الکترومایوگرافی عضلات کمربند شانه در حرکت push-up روی سطوح پایدار و ناپایدار

دوره 3، شماره 5، مهر 1395، صفحه 45-50

ابوطالب محتشمی؛ هومن مینونژاد؛ بهنام شریفی اردانی


اثر آنی تمرینات ثبات مرکزی بر تعادل ورزشکاران با بی‌ثباتی عملکردی مچ پا

دوره 3، شماره 4، فروردین 1395، صفحه 17-24

کیومرث مرادی؛ هومن مینونژاد؛ رضا رجبی


تأثیر آنی یک جلسه ماساژ ورزشی اندام تحتانی بر تعادل ایستا و پویای ورزشکاران پسر دانشگاهی

دوره 3، شماره 4، فروردین 1395، صفحه 41-47

محسن پوربرزگر؛ هومن مینونژاد؛ فواد صیدی؛ اسماعیل مظفری‌پور