نویسنده = ������������ ������������
اثر آنی تمرینات ثبات مرکزی بر تعادل ورزشکاران با بی‌ثباتی عملکردی مچ پا

دوره 3، شماره 4، فروردین 1395، صفحه 17-24

کیومرث مرادی؛ هومن مینونژاد؛ رضا رجبی